Serwis M∆tem∆tyczny

Piotr Gumienny

Projekty


Krótki opis metody projektów
Zasady dobrej prezentacji


Funkcja logarytmiczna, praktyczne zastosowania i opis zjawisk

Praca (książka) Prezentacja
Co z tym p(e)H(em)

Prawo Webera-Fechnera

Zmysły człowieka

LOG-iczność światła

Logarytmy we wszechswiecie

Suwak logarytmiczny

Natężenie dźwięku

Skala Richtera


Odnawialne, ekologiczne źródła energii

Praca (książka) Prezentacja
Dom pasywny

Mała elektrownia przydomowa

Elektrownie wodne

Energia wiatru

Elektrownie wiatrowe

Kolektory słoneczne

Solary

Lokalne i globalne wykorzystanie energii odnawialnej

Wiatraki
Korzyści z budowania elektrowni wiatrowych

Prace w postaci płyty CD z autorun
Energia słoneczna  
Biomasa  
Biomasa  

 

Matematyka w przyrodzie

Praca (książka) Prezentacja
Ciąg Fibonacciego w przyrodzie

Badanie współczynnika inbredu

Asymetryczność w przyrodzie

Ciśnienie i jego wpływ na nasze zdrowie

Geometria w przyrodzie + www

Czy rośliny umieją matematykę ?

 

Wpływ różnych napojów na wzrost i rozwój roślin

Co mamy do genów ?   
Liczba Fi   
Wpływ dźwięku na wzrost i rozwój roślin


Matematyka i wybory

Prezentacja
Systemy wyborcze

Systemy wyborcze 2

Systemy wyborcze 3   
Ordynacja wyborcza

System proporcjonalny

System większościowy

Wybory samorządowe


Różne

Praca
Kryptografia
multiprojekt  !!!
Cukierkowa interpretacja krzywej półrozpadu prezentacja
Krzywa wzrostu fasoli www
Krzywe matematyczne w sporcie www
Krzywe logarytmiczne i ...  ślimaki www
Nasza stacja meteorologiczna prezentacja
Sport w epokach historycznych pełna wersja
Szkolny kanał matematyczny
Videocasty