Serwis M∆tem∆tyczny

Piotr Gumienny

Autor

Matematyka to moja pasja. Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, liderem i prekursorem stosowania najnowszych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych oraz nowych technologii w nauczaniu matematyki, egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Moi uczniowie są finalistami i laureatami wielu konkursów matematycznych, uzyskują wysokie i bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, są absolwentami prestiżowych uczelni wyższych.
Jestem pomysłodawcą i twórcą konkursu matematycznego "Liga Matematyczna", autorem publikacji, innowacji pedagogicznych oraz programu nauczania matematyki.
Współpracuję z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji matematycznej.

Ukończyłem 5 letnie studia magisterskie na kierunku matematyka oraz podyplomowe studia na kierunku informatyka. Posiadam I stopień specjalizacji z matematyki. Ciągle wzbogacam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności nauczyciela uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Miałem również zaszczyt wielokrotnie uczestniczyć, być prelegentem i prowadzącym zajęcia na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych takich jak:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki 
 • Międzynarodowa Konferencja „East - West Conferenc on Mathematics Education”
 • Ogólnopolskie Forum Innowacyjnych Nauczycieli 
 • Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Edukacji” 
 • Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 
 • Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
 • Ogólnopolska Konferencja z Zastosowania Technologii Informacyjnej i informatyki w Nauczaniu Matematyki
 • Krajowa Konferencja Innowacyjnych Nauczycieli i Edukatorów „Inspir@cje” 
 • Kongres Polskiej Edukacji
 • Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

Za swoją pracę i osiągnięcia byłem wielokrotnie uhonorowany nagrodami i wyróżnieniami.
Jako nauczyciel brałem udział w wielu konkursach dla nauczycieli m.in.:

 • Nauczyciel roku m.Słupsk (laureat 2001)
 • Polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Innowacyjny nauczyciel”
  (laureat i finalista 2009, 2010, 2012)
 • Ogólnopolskim Konkursie Warszawskiego Centrum GeoGebry na ciekawą konstrukcję wykonana w programie GeoGebra w kategorii „Ilustracja twierdzenia matematycznego” 
  (wyróżnienie 2014)
 • Ogólnopolskim konkursie WAT - „Z WAT nauka jest fascynująca!” w kategorii -
  „Opracowanie e-scenariuszy przeznaczonych dla klas ponadgimnazjalnych realizujących program rozszerzony z matematyki"  (nagroda 2015) 
  „Opracowanie e-pokazów przeznaczonych dla klas ponadgimnazjalnych realizujących program rozszerzony z matematyki"  (nagroda 2015)
 • Ogólnopolskim konkursie „Nauczyciel z pasją” (laureat 2015)