Serwis M∆tem∆tyczny

Piotr Gumienny

FotomatematykaZapraszam uczniów Naszj szkoły do udziału w konkursie fotograficznym FotoMatematyka.
Jest inspirowany międzynarodowym konkursem fotograficznym MATEMATYKA W OBIEKTYWIE.

 1.   Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki i dostrzeganie jej w otaczającym nas świecie.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły. 
 3. Każdy uczestnik może zgłosić 2 fotografie.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.
 5. Dopuszcza się elementy fotomontażu i obróbki w programie graficznym.
 6. Zdjęcia należy przesłać do 20 maja.
 7. Zdjęcie nie może przekraczać 3 MB.
 8. Plik zdjęcia musi być w formacie .jpg, a jego nazwa musi mieć format NazwiskoImie-tytul.jpg
     (np. NowakJan-Rzeka.jpg) bez polskich znaków!
 9. Do zdjęcia musi być dołączony krótki opis (txt).
 10. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz nieodpłatnie przekazuje
      prawa organizatorowi.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca maja.
 12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie i rekomedowane do
        Międzynarodowego Konkursu "Matematyka w obiektywie".