Serwis M∆tem∆tyczny

Piotr Gumienny

Dla ucznia

Konsultacje

Po umówieniu z nauczycielem
Wtorek godz. 13.15 - sala 212
Wtorek godz. 15.10 - sala 212
Środa godz. 12.15 - sala 212
W szczególnych sytuacjach konsultacje on-line - platforma ZOOM

Dokumenty

Programy nauczania są obudowane podręcznikiem, zbiorem zadań, poradnikiem dla nauczyciela, materiałami dodatkowymi, serwisami www i materiałami multimedialnymi. Realizowany program/materiał należy traktować jako "całość" do zrealizowania w cyklu nauczania. Rozkład materiału, plan wynikowy, plan pracy mogą być elastycznie dostosowywane/modyfikowane w trakcie realizacji (tematy, kolejność tematów, liczba godzin, przesunięcia tematów między klasami, modyfikacja tematów itp.)
Ostatni semestr jest przeznaczony na bezpośrednie przygotowanie do egzaminu.

Liceum

Technikum

Inne

Materiały dla ucznia  

Chronione materiały dla ucznia