Piotr Gumienny

Oferta


Na moich zajęciach gwarantuję profesjonalizm, wysoki poziom  zajęć, skuteczność, miłą i bezstresową atmosferę pracy, elastyczność, indywidualne podejście dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań ucznia. 

Specjalizuję się w pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowaniem do egzaminów (ósmoklasisty, maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym)

Proponuję zajęcia indywidualne lub w małych grupach. Oferta kierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół i etapów kształcenia w trzech obszarach:   UCZEŃ ZDOLNY

 • Praca z uczniem zdolnym
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych
 • Przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych
 • Zajęcia w formie stacjonarnej lub on-line

EGZAMINY

 • Diagnoza umiejętności
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • Przygotowanie do poprawkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
 • Intensywne kursy wekendowe oraz w okresie ferii i wakacji
 • Egzaminy próbne
 • Zajęcia w formie stacjonarnej lub on-line
POMOC W NAUCE

 • Diagnoza umiejętności
 • Konsultacje
 • Pomoc w nauce
 • Praca z uczniem wymagającym wsparcia / wspomagania 
 • Wyrównywanie różnic programowych
 • Zajęcia w formie stacjonarnej lub on-line

Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem szkolnym (dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej IX-VI, dla uczniów klas maturalnych IX-IV),  standardowo - raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne (90 minut).
Istniej możliwość indywidualnego ustalenia czasu i ilości spotkań oraz ewentualnie dojazdu do domu ucznia.  

Miejsce spotkań stacjonarnych:
Słupsk - poniedziałek -sobota 

Spotkania online - do ustalenia, bez ograniczeń