Piotr Gumienny

Oferta


W mojej Szkole Matematyki gwarantuję Państwu profesjonalizm, wysoki poziom prowadzonych zajęć, skuteczność, miłą i bezstresową atmosferę pracy, elastyczność, indywidualne podejście dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań ucznia. 

Oferta kierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół i etapów kształcenia w trzech obszarach:   UCZEŃ ZDOLNY

 • Praca z uczniem zdolnym
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych
 • Przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych
 • Zajęcia e-learning i on-line

EGZAMINY

 • Diagnoza umiejętności
 • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • Przygotowanie do poprawkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
 • Intensywne kursy wekendowe oraz w okresie ferii i wakacji
 • Egzaminy próbne
 • Zajęcia e-learning i on-line
POMOC W NAUCE

 • Diagnoza umiejętności
 • Konsultacje
 • Pomoc w nauce
 • Praca z uczniem wymagającym wspomagania 
 • Wyrównywanie różnic programowych
 • Zajęcia e-learning i on-line

Szkoła Matematyki działa na terenie Słupska i Trójmiasta.
Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem szkolnym
(dla szkoły podstawowej i gimnazjum IX-VI, dla szkoły ponadgimnazjalnej IX-IV),  
raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne (90 minut).
  

Istnieje możliwość dojazdu i prowadzenia zajęć indywidualnych w domu ucznia, zajęć grupowych oraz zajęć on-line.