Piotr Gumienny

O mnie


Matematyka to moja pasja. 
Jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad 30 letnim doświadczeniem nauczyciela matematyki, liderem i prekursorem stosowania najnowszych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych oraz nowych technologii w nauczaniu matematyki, egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

Moi uczniowie są finalistami i laureatami wielu konkursów matematycznych, uzyskują wysokie i bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, są absolwentami prestiżowych uczelni wyższych. 

Jestem pomysłodawcą i twórcą  konkursu matematycznego "Liga Matematyczna", autorem publikacji, innowacji pedagogicznych oraz programu nauczania matematyki.  

Współpracuję z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji matematycznej (uczelnie wyższe, wydawnictwo PAZDRO, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki).  

Za swoją pracę i osiągnięcia zostałem wielokrotnie uhonorowany nagrodami i wyróżnieniami, w tym  "Nauczyciel Roku m.Słupsk", "Stworzony by uczyć", "Za przyjaźń" oraz w ogólnopolskich konkursach "Innowacyjny Nauczyciel" i "Nauczyciel z pasją". 

Ukończyłem 5 letnie studia magisterskie na kierunku matematyka oraz podyplomowe studia na kierunku informatyka. Posiadam I stopień specjalizacji z matematyki.
Ciągle wzbogacam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności nauczyciela uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach. Miałem również zaszczyt wielokrotnie być prelegentem i prowadzącym wykłady i warsztaty na konferencjach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych takich jak:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki 
 • Międzynarodowa Konferencja „East - West Conferenc on Mathematics Education”
 • Ogólnopolskie Forum Innowacyjnych Nauczycieli 
 • Ogolnopolska Konferencja „Informatyka w Edukacji” 
 • Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 
 • Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
 • Ogólnopolska Konferencja z Zastosowania Technologii Informacyjnej i informatyki w Nauczaniu Matematyki
 • Krajowa Konferencja Innowacyjnych Nauczycieli i Edukatorów „Inspir@cje” 
 • Kongres Polskiej Edukacji 
 • Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki
 • Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych