Piotr Gumienny

O mnie


Matematyka to moja pasja. 
Jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym, liderem i prekursorem stosowania najnowszych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych oraz nowych technologii w nauczaniu matematyki, egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

Moi uczniowie są finalistami i laureatami wielu konkursów matematycznych, uzyskują wysokie i bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, są absolwentami prestiżowych uczelni wyższych. 

Jestem pomysłodawcą i twórcą konkursu matematycznego "Liga Matematyczna", autorem publikacji, innowacji pedagogicznych oraz programu nauczania matematyki.  

Współpracuję z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji matematycznej (uczelnie wyższe, wydawnictwa, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki).  

Za swoją pracę i osiągnięcia zostałem wielokrotnie uhonorowany nagrodami i wyróżnieniami, w tym uczniów "Nauczyciel Roku m.Słupsk", "Stworzony by uczyć", "Za przyjaźń" oraz w ogólnopolskich konkursach "Innowacyjny Nauczyciel" i "Nauczyciel z pasją". 

Ukończyłem 5 letnie studia magisterskie na kierunku matematyka oraz podyplomowe studia na kierunku informatyka. Posiadam I stopień specjalizacji z matematyki.
Ciągle wzbogacam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności nauczyciela uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Miałem również zaszczyt wielokrotnie uczestniczyć, być prelegentem i prowadzącym zajęcia na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych takich jak:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki 
  • Międzynarodowa Konferencja „East - West Conferenc on Mathematics Education”
  • Ogólnopolskie Forum Innowacyjnych Nauczycieli 
  • Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Edukacji” 
  • Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 
  • Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
  • Ogólnopolska Konferencja z Zastosowania Technologii Informacyjnej i informatyki w Nauczaniu Matematyki
  • Krajowa Konferencja Innowacyjnych Nauczycieli i Edukatorów „Inspir@cje” 
  • Kongres Polskiej Edukacji 
  • Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki