Serwis M∆tem∆tyczny

Piotr Gumienny

Dla ucznia

Konsultacje

SOR matematyczny - codziennie 7.40 - sala 13

Dokumenty

Programy nauczania są obudowane podręcznikiem, zbiorem zadań, poradnikiem dla nauczyciela, materiałami dodatkowymi, serwisami www i materiałami multimedialnymi. Realizowany program/materiał należy traktować jako "całość" do zrealizowania w cyklu nauczania. Rozkład materiału, plan wynikowy, plan pracy mogą być elastycznie dostosowywane/modyfikowane w trakcie realizacji (tematy, kolejność tematów, liczba godzin, przesunięcia tematów między klasami, modyfikacja tematów itp.)
Ostatni semestr jest przeznaczony na bezpośrednie przygotowanie do egzaminu.

Liceum po SP

Liceum po GIM

Inne

Materiały  

Chronione materiały dla ucznia